lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

400 jaar studentenleven

Student in Groningen, 1614 - 2014

Tentoonstelling Groninger Museum

Studenten vormen al 400 jaar een kleurrijk, opgewekt en kritisch element in de stad Groningen. Aan de hand van voorwerpen, originele foto's en filmbeelden worden allerlei facetten van het studentenleven in Groningen belicht.

Veel aandacht is er voor de vele maskeraden. Deze historische optochten werden gehouden tussen 1836 en 1914 en maakten grote indruk op de stadsbevolking. Uitingen van typische studentencultuur met eigen mutsen, liederen en clubkleuren en  affiches, vormen de hoofdmoot van de expositie. De regelmatig georganiseerde stoeten en optochten zorgden voor vertier en vermaak in de stad. Uit de 17e en 18e eeuw worden bijzondere vriendenboeken getoond. In deze alba amicorum schreven de studenten verzen, opdrachten en soms ook tekeningen.

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het vierde eeuwfeest van de Rijksuniversiteit Groningen en werd mogelijk door bruiklenen van het Universiteitsmuseum Groningen, Universiteitsbibliotheek Groningen, Groninger Archieven, senaten/ besturen en oud-leden van talloze studentenverenigingen en particuliere verzamelaars.

Campagnebeeld 400 jaar student en Stad
© Foto: Sacha de Boer

Voor meer foto's zie het fotoalbum op deze rug400-site.