lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Vier eeuwen kunst aan de RUG

Uit de schaduw

Tentoonstelling Universiteitsmuseum

De Rijksuniversiteit Groningen bezit een grote hoeveelheid kunst. Waar je ook loopt in universitaire gebouwen, welke werkkamer je betreedt, in elk trappenhuis, op elk binnenplaatsje, overal ontdek je wel een kunstwerk. Dat kan een schilderij zijn, een monumentale wandschildering, een borstbeeld, maar ook een bewerkte trapleuning of architectonisch detail.
De Kunstcommissie van de RUG toonde in de maanden april t/m november 2014 een groot deel van deze kunstwerken in het Universiteitsmuseum: mooie, bijzondere of gewoon interessante kunst die nu eens 'uit de schaduw' kwamen!

De expositie Uit de schaduw was ingedeeld in ‘hoofdstukken’, telkens opgebouwd rond bijzondere (kunst)voorwerpen. Zo kwam de beruchte brand van het Academiegebouw aan bod, aan de hand van talloze indrukwekkende foto’s. Dan concentreerden we ons op de architectuur van het nieuwe Academiegebouw, een bouwstijl die als ‘academisch’ aangemerkt kan worden. We toonden bouwtekeningen, foto’s en ander materiaal.
Volkenkundige objecten vanuit de antropologie, onbekende portretten en bustes van beroemde wetenschappers waren elk het onderwerp van een volgend hoofdstuk. Tevens werden werken getoond die ooit in het kader van de Beeldende Kunstenaarsregeling  in universitaire gebouwen hebben gehangen.

De tentoonstelling eindigde met een grote wand vol onbekende kunst uit universitaire gebouwen. We zijn blij dat we onder meer enkele gerenommeerde Ploeg-kunstwerken ‘uit de schaduw’ hebben mogen halen, die normaliter in het bestuursgebouw aan de Oude Boteringestraat hangen. We toonden deze collectie als een soort negentiende-eeuwse Salon, met kunstwerken van plint tot plafond, rijp en groen, professioneel en amateur: de kunstzinnige universiteit op enkele vierkante meters!

Voor meer foto's zie het fotoalbum op deze rug400-site.