lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Rechtspraak

In het filmpje ziet u de debatavond over de groeiende kritiek op de rechtspraak. Volgens hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh kan de kloof tussen rechtspraak en samenleving worden verkleind als kritische burgers serieus worden genomen en worden uitgenodigd om zelf verbeteringen aan te dragen. Hierbij kan volgens hem worden aangesloten bij succesvolle voorbeelden van crowdsourcing, waarbij (via Internet en social media) gebruik wordt gemaakt van grote groepen mensen om problemen op te lossen. Frank Willems, expert op het gebied van crowdsourcing, en advocaat-generaal Hoge Raad Geert Knigge geven beiden een reactie.
De debatavond vond plaats ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen in 2014.

Antwoord: 

1 Debat Boze Burgers en Rechtspraak 1 Volksgericht of ‘wisdom of the crowd’?