lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Gift for Infinity-diner

Op zaterdag 14 juni 2014 vond het Gift for Infinity-diner plaats in de Martinikerk. Een charity-diner waarbij de Gift for Infinity, het cadeau van de RUG voor de toekomst, centraal stond: het door het publiek gekozen wetenschappelijk onderzoek ‘Actief oud is Goud’.

Sprekers

Prof.dr. Sibrand Poppema (collegevoorzitter RUG), trad tijdens het diner op als gastheer. Prof.dr. Ronald Stolk (directeur LifeLines en gezicht van het Gift for Infinity-onderzoek), Carolien Gehrels (wethouder Gemeente Amsterdam), Prinses Marilène van Oranje (medewerker Development Rijksmuseum) en Matthijs Bierman (directeur Triodos Bank Nederland) vertelden tijdens het diner kort iets over hun werk en binding met de RUG.

Fundraising

Het diner had een fundraisingkarakter. Met vrienden, collega’s (vaak oud-alumni), jaarclubgenoten of werknemers werden tafels gekocht. Er werd genoten van een driegangenmenu, bereid met Groningse streekproducten en geserveerd door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook bestond de mogelijkheid één of meerdere talentvolle studenten aan de tafel uit te nodigen. Verder werden er tijdens het diner diverse RUG400-artikelen geveild voor het goede doel, zoals bijvoorbeeld de fotobanieren gemaakt door Sacha de Boer, die een maandlang het centrum van Groningen versierden.

Slotfeest en opbrengst Fundraising

’s Avonds was er een groot slotfeest op Grote Markt, Vismarkt en Waagplein, waarmee de RUG400-feestmaand werd afgesloten. Tijdens dit feest werd ook de opbrengst van de Gift for Infinity-fundraising bekend gemaakt. Daar kregen de gasten een VIP-plek. Begeleid door het Noordpoolorkest traden niet alleen allerlei alumni-artiesten op waaronder Sandra van Nieuwland, maar ook artiesten zoals Bløf en de Jeugd van Tegenwoordig.

Voor foto's van het diner, zie hier.