lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

RUG400 gedenkboek

 

Viering 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen vierde in 2014 haar 400-jarig bestaan. De viering kreeg als motto mee ‘for infinity’. Dit boek beoogt in woord en beeld de vele bijzondere momenten en evenementen van deze viering ‘voor altijd’ vast te leggen. Een feest dat de universiteit samen met haar omgeving op een grootse en veelzijdige wijze heeft gevierd. Voor de vele duizenden die eraan hebben deelgenomen zal dit boek een blijvende herinnering zijn. Het boek is hieronder door te bladeren of te downloaden.

Op 1 december 2014 verscheen deze geschiedschrijving (136  pag.) van de RUG400 viering, zoals dat ook is gebeurd bij de lustra van 1914, 1964 en 1989. Het is een tweetalige publicatie (Ned-Eng) met veel beeldmateriaal en digitale verwijzingen. Het gedenkboek is niet alleen bestemd voor relaties van de RUG, alle gasten (zoals Coimbra en eredoctoraten), samenwerkingspartners, sponsoren en medewerkers van de lustrumviering, het is digitaal beschikbaar voor iedereen die daar belangstelling voor heeft op www.rug400.nl. Ook alle informatie van de RUG 400 website zal bewaard blijven als digitaal archief.

                   

 

                                                                                  

 

 

RUG400 colofon
Tekst: Marjan Brouwers, Els van den Berg, Elmer Sterken
Vertaling: Marjan Brouwers
Final editing English texts: Universitaire Vertaal- en Correctiedienst
Redactie: Els van den Berg, Gert Gritter, Franck Smit
Vormgeving: Studio Composita
Website www.rug400.nl & digital archive: Studio Composita / Schitterend Media

ISBN: 978-90-367-7496-3

© Rijksuniversiteit Groningen, 2014