lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Tien tentoongestelde foto’s Sacha de Boer te bestellen

22 augustus 2014

Voor haar 400-jarig bestaan organiseerde de RUG in samenwerking met de Groningen City Club een foto-expositie over het Groninger DNA. Een expositie in de openbare ruimte over de verwevenheid van de universiteit met stad en regio. Fotografe en oud-nieuwslezeres Sacha de Boer heeft hiervoor de foto’s gemaakt: vijftien foto’s die op banieren in het centrum van Groningen hingen en tien foto’s die op bordbusters in de stad te zien waren. De bordbusterfoto’s verbeeldden tien RUG400-evenementen en deze zijn nu ook na te bestellen. Kijk hiervoor op beeldagent.nl.

Gezond ouder worden, energie en duurzame maatschappij zijn de speerpunten van de RUG. Deze noordelijke en maatschappelijke thema’s stonden centraal in de foto’s op de banieren. 
De foto’s op de bordbusters werden gebruikt als campagnebeeld. Tijdens de RUG400-feestmaand waren ze te zien op de verschillende evenementlocaties in de stad.

Sacha de Boer

Sacha de Boer heeft communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is bekend met het universitaire leven en heeft als journalist veel van de wereld gezien. Als fotograaf legt zij zich toe op portretten en documentairefotografie. Door deze ‘brede blik’ en haar manier van fotograferen heeft de RUG haar voor deze foto-opdracht gevraagd.

Groninger DNA

De RUG is de op één na oudste universiteit van Nederland en de enige universiteit in het Noorden. Stad en omgeving maken de universiteit tot wat zij is, maar het omgekeerde geldt ook. Al 400 jaar draagt de RUG bij aan de ontwikkeling, werkgelegenheid, cultuur en sfeer in stad en regio. De stad Groningen heeft daardoor iets eigens, een speciaal DNA. Deze wederzijdse verbondenheid komt ook tot uiting in alle RUG400-evenementen: in thematiek, samenwerkingspartners en betrokkenheid van een breed publiek.

Expositie markeerde verbindingswegen

De expositie markeerde de verbindingswegen naar de Universiteitsgebouwen en de markante plekken die betrekking hebben op de RUG400-evenementen in de binnenstad.