lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Slecht weer

De charme van een openluchtvoorstelling is natuurlijk dat die in de openlucht gespeeld wordt! Het kan zijn dat het weer niet optimaal is, dus we raden u aan hier rekening mee te houden door voldoende warme/regenkleding mee te nemen. Paraplu's kunnen helaas niet gebruikt worden, deze kunnen storend zijn voor andere toeschouwers.

Mocht het weerbeeld voor een voorstellingsavond bij voorbaat zo slecht zijn dat het niet verantwoord is om te spelen, dan wordt op de betreffende speeldag vóór 14.00 uur (bij de zondagmiddagmatinee: 11.00 uur) besloten of de voorstelling wordt verplaatst of niet. Op de website www.voor-eeuwig.nl kunt u vinden of hiertoe besloten wordt.

Vanaf 14.00 uur (matinee: 11.00 uur) weet u dus zeker of de voorstelling 's avonds begint of niet. Mocht de situatie tijdens de voorstelling veranderen, dan wordt op locatie besloten om de voorstelling tijdelijk te onderbreken dan wel volledig stil te leggen. Er wordt altijd geprobeerd door te spelen en de voorstelling af te maken, maar vanzelfsprekend alleen als we de veiligheid van publiek en medewerkers kunnen garanderen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn er 2 scenario's mogelijk:

1) De voorstelling staakt voordat 60 minuten van het stuk zijn gespeeld. In dat geval wordt de voorstelling op een andere avond ingehaald, waarvoor uw huidige entreekaart het geldig toegangsbewijs is. Op welke avond de voorstelling wordt ingehaald wordt ter plekke gecommuniceerd en kunt u uiterlijk de volgende morgen voor 10.00 uur vinden op www.voor-eeuwig.nl. Teruggave van uw geld is niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie via 050-363 4000.

2) De voorstelling staakt nadat 60 minuten van het stuk zijn gespeeld. Ook als er op de avond zelf geen gelegenheid is om de voorstelling uit te spelen, wordt er geen extra voorstelling ingelast om het laatste deel in te halen. Teruggave van het geld is niet mogelijk.