lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

De Academiebrand

30 aug 1906
De Academiebrand
Brand in het academiegebouw

Groningen had in 1850 nieuwe allure gekregen met een mooi, deels door de bevolking gefinancierd, Academiegebouw. In de eerste jaren van de 20e eeuw waren er verschillende vernieuwingen en opknapbeurten, om het nog fraaier te maken. Hiervoor werd op 30 augustus 1906 een deel van de oude verflaag afgebrand en er ontstond een klein brandje dat de schilders, dachten ze, adequaat blusten. Later die dag stond de zolder van het Academiegebouw in lichterlaaie. Tijdens de brand werd onder leiding van Commissaris van de Koningin C.C. Geertsema zeer kordaat gehandeld en vele vrijwilligers porbeerden te redden wat er te redden viel. Tevergeefs, het gebouw en vele kostbare universiteitsbezittingen gingen verloren. Lees ook dit artikel over de Academiebrand.