lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

De Broerstraat: hart van de Universiteit

1 sep 1614
De Broerstraat: hart van de Universiteit
Het eerste Academiegebouw

Hoewel het huidige Academiegebouw aan de Broerstraat pas uit het begin van de 20e eeuw stamt, was deze straat al vanaf het prille begin de plek waar de universiteit was gehuisvest. Aan de noordzijde van de Broerstraat bevonden zich het Menolda- en Sywenconvent, waar de collegezalen, de senaatskamer en de woningen van de hoogleraren waren ondergebracht. Aan de overzijde van de straat, in de kerk van het minderbroederklooster, bevonden zich de Aula en de Universiteitsbibliotheek. Gestorven academici kregen een plekje op het binnenhof van het voormalig klooster, dat dienst deed als academische begraafplaats.