lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Democratisering

1 mei 1972
Democratisering
Overleg in de universiteitsraad (1994)

Eind jaren zestig begon de ‘democratisering’ binnen de universiteit. Daarvoor waren de algemene studentenverenigingen de gesprekspartner van universitaire bestuurders, voor zover deze zich überhaupt iets van de mening van studenten aantrokken. In 1968 startte de universiteit met plannen voor een Tussentijdse Bestuursvorm (TBV) als eerste experiment naar democratisering. Dit mondde uit in een soort poldermodel met goede elementen uit het traditionele bestuursmodel en de vernieuwing (door onder andere het benoemen van een student-lid in het dagelijks bestuur). Toen de ‘Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970’ (WUB) in werking trad en Groningen een Universiteitsraad kreeg (in 1972), werd het ‘harmoniemodel’ geboren: studenten en personeel kregen zoveel inspraak als binnen een maximaal opgerekte WUB mogelijk was. Dit model kreeg landelijke bekendheid en is nog steeds springlevend, hoewel de Universiteitsraad na de invoering van de wet 'Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie' (MUB, 1997) wel aan invloed inboette. Lees hier meer over de ‘direkte democratisering’.