lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Nieuw leven anatomisch theater

1 jan 1654
Nieuw leven anatomisch theater

Het vervallen en in onbruik geraakte anatomisch theater, dat sinds 1615 achter de Broerkerk was gehuisvest, wordt nieuw leven ingeblazen. Er is echter een tekort aan lijken om secties op te verrichten. De weerzin tegen secties is nog te groot en ook executies van misdadigers leveren te weinig lichamen op. Om het anatomisch onderwijs te redden heeft Henricus Eyssonius een plan. Door ziekenzorg te combineren met onderwijs kunnen de lichamen van overleden patiënten worden gebruikt voor de anatomische les. Dit plan wordt helaas door politieke onwil nooit uitgevoerd. Het idee om zorg te combineren met onderwijs is de basis van het anatomisch onderwijs, dat tot op de dag van vandaag een vast onderdeel is van het Groningse medische curriculum. Lees hier meer