lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Offerhaus: historisch smullen

1 jan 1775
Offerhaus: historisch smullen

Menig student of alumnus moet de naam Offerhaus bekend in de oren klinken, met name doordat er veel hoorcolleges plaatsvinden in de naar deze rector vernoemde Offerhauszaal. Van slechts een naam op het collegerooster komt Leonardus Offerhaus even tot leven middels deze prent uit 1775. Het onderschrift luidt:"Kerkvaders, Letterjeugt, en, wie het hebt begrepen Op wijs en vroom! verlangt ge een spiegel, die niet vleit; Hier is er een, door Eeuw en Godts-kunde opgesleepen: Hoe valt der waarheidsdach op blinkende Eerlijkheit." Een godvrezend man die vooral door zijn werk binnen de universiteit als docent en rector bekend is gebleven. Het is slechts een van de talloze voorbeelden van objecten uit het verleden van de RUG die voor iedereen op Academische collecties te doorzoeken zijn. Een aanrader om mee te beginnen: de Historische Collectie RUG en Studentenleven is online historisch smullen!