lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Slachtoffers van de oorlog

22 sep 1948
Slachtoffers van de oorlog
Een van de gedenkstenen in het Academiegebouw

Op 22 september 1948 werden de door Willem Johannes Valk gemaakte zwartgranieten gedenkstenen in het trappenhuis van het Academiegebouw geplaatst. De plaquettecommissie had na wikken en wegen een lijst samengesteld met zowel hoogleraren, ambtenaren, alumni als studenten die moesten worden herdacht. Natuurlijk moesten er keuzes gemaakt worden wie wel of niet met recht een oorlogsslachtoffer genoemd kon worden. Ook toen besefte men al dat wellicht niet alle namen van de personen die dat  verdienden boven water waren gekomen. In 1953 en in 1965 werden er nog namen bijgevoegd. Toch bleek in 2005 na onderzoek door historicus Klaas van Berkel dat er nog namen ontbraken. Er werd opnieuw een commissie samengesteld en in 2007 kregen tot dan toe vergeten oorlogsslachtoffers alsnog een eigen gedenksteen.