lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

400 antwoorden

Ter gelegenheid van haar 400ste verjaardag gaf de universiteit iedereen de kans om vragen voor te leggen aan deskundigen bij de RUG. Ruim 400 vragen zijn er binnengekomen en al deze vragen zijn beantwoord: in lezingen en experimenten, kinderkenniscafés en kindercolleges, fietstochten en een familiedag. 400 dagen voor 400 vragen is een uitgebreid publieksprogramma voor Groningen, Friesland en Drenthe dat de hele feestmaand liep. De antwoorden zijn, zover vastgelegd, verzameld op deze pagina '400 antwoorden'.
EMP