lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Boze burgers en de rechtspraak

Volksgericht of “wisdom of the crowd”?
Donderdag 12 juni 2014 | 20.00 – 21.30 uur | Academiegebouw, Groningen | kaarten: € 3,-

Debatavond n.a.v. het onderzoeksvoorstel Duurzaam Recht over de groeiende kritiek op de rechtspraak. Volgens hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh kan de kloof tussen rechtspraak en samenleving worden verkleind als kritische burgers serieus worden genomen en worden uitgenodigd om zelf verbeteringen aan te dragen. Hierbij kan volgens hem worden aangesloten bij succesvolle voorbeelden van crowdsourcing, waarbij (via Internet en social media) gebruik wordt gemaakt van grote groepen mensen om problemen op te lossen.
Frank Willems, expert op het gebied van crowdsourcing, en advocaat-generaal Hoge Raad Geert Knigge geven beiden een reactie.