lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Coimbra Group Annual Conference 2014

Van 10-13 juni 2014 organiseerde de Rijksuniversiteit Groningen de ‘Coimbra Group Annual Conference 2014’. Het thema van zowel de jaarlijkse conferentie als het symposium op donderdag 12 juni luidde ‘Universities in the 21st Century: For Infinity’. De officiële viering van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen vond voor hen plaats op vrijdag 13 juni 2014. Aan deze viering namen de Rectoren, Vice Chancellors, Presidenten en andere vertegenwoordigers van de Coimbra Group deel.

De Coimbra Group, opgericht in 1985 en formeel bekrachtigd in 1987, is een samenwerkingsverband van excellente, multidisciplinaire universiteiten die tot de oudste van Europa behoren. De Rijksuniversiteit Groningen is al geruime tijd lid van de Coimbra Group en organiseerde de ‘Coimbra Group Annual Conference’ voor het laatst in 1994. Tot de Coimbra-leden behoren voorts toonaangevende instellingen als University of Edinburgh, Università di Bologna, Saint Petersburg State University en Trinity College Dublin.

De Coimbra Group heeft tot doel ten behoeve van haar leden speciale academische en culturele netwerken tot stand te brengen ter bevordering van internationalisering, academische samenwerking, hoogwaardig onderwijs en onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De Coimbra Group beoogt ook invloed uit te oefenen op het Europese onderwijsbeleid, alsmede best practices te ontwikkelen door kennis en ervaring uit te wisselen.

ESN Theme Party - woensdag 11 juni

Speciaal voor alle internationale studenten organiseerde het Erasmus Student Network aan het eind een feest. Het ESN is een van de grootste interdisciplinaire studentenorganisaties in Europa, in 1989 opgezet voor het ondersteunen en ontwikkelen van zogenoemde ‘student exchange’. ESN is vertegenwoordigd in 416 ‘Higher Education Institutions’ in 36 landen en het netwerk wordt nog continu verder ontwikkeld en uitgebreid.

ESN Groningen is een stichting, een non-profit organisatie. Het ESN heeft geen leden wat betekent dat iedereen deel kan nemen aan de activiteiten! Het Erasmus Student Network organiseert van alles, van excursies en career events tot sportactiviteiten en diverse themafeesten. Het feest van deze avond was een speciale uitvoering van de gebruikelijke ESN thema party’s! Het feest was vrij toegankelijk voor alle studenten, zowel internationaal als internationaal georiënteerd, in de Drie Gezusters (Grote Markt).

Symposium ‘Universities of the 21st century: For Infinity’ - 12 juni

Ter gelegenheid van haar 400-jarig bestaan organiseerde de Rijksuniversiteit Groningen een symposium met als thema ‘Universities of the 21st century: For Infinity’.

Voor dit symposium waren zowel nationale en internationale partneruniversiteiten als medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen uitgenodigd. Tevens woonden delegaties van de prestigieuze Coimbra Group, het Europese netwerk van multidisciplinaire universiteiten, het symposium bij.

Drie gastsprekers benaderden het conferentiethema, vanuit het perspectief van educatie en innovatie, in relatie tot arbeidsmarktvraagstukken, globalisatie en andere maatschappelijke behoeften. Het programma werd vervolgd met workshops over belangrijke actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs en leren, zoals bijvoorbeeld MOOCs, blended learning, international classroom, collaborative learning en campus building.

ESN Live Music Night - 12 juni

Het Erasmus Student Network organiseerde ‘s avonds een ‘Live Music Night’.

Ongeveer dertig internationale studenten hebben maanden geoefend om speciaal voor het RUG Lustrum een show met live muziek op te kunnen zetten. Covers van over de hele wereld, gemixt met vele hitjes uit de oude doos en een live optreden door internationale studenten met een passie voor muziek waren te horen in het Platformtheater (Boterdiep 46).

Voor foto's van de Coimbra Group Annual Conference 2014 zie hier.