lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

DNA van Groningen


De Rijksuniversiteit Groningen wil veel mensen bij het RUG400-lustrumprogramma For Infinity betrekken. De RUG is de één na oudste nog bestaande universiteit van Nederland en de enige universiteit in het Noorden.

Stad en omgeving maken de universiteit tot wat zij is, maar het omgekeerde geldt evenzeer. Al 400 jaar draagt de RUG bij aan de ontwikkeling en de werkgelegenheid in stad en regio. Bovendien heeft de stad zo’n 195.000 inwoners, waarvan zo’n 30.000 student zijn (deels afkomstig uit het buitenland). Zij zorgen voor een altijd levendige sfeer in Groningen. Verder wonen veel van de meer dan 8.000 medewerkers met hun gezinnen in de stad, evenals vele oud-medewerkers, oud-studenten en natuurlijk toekomstige studenten! Alles bij elkaar geeft die situatie de stad Groningen iets eigens, een heel speciaal DNA met een bijzondere aantrekkingskracht. Oud-studenten die zijn uitgewaaierd kennen dat DNA, dat van blijvende waarde is, en dragen het met zich mee. Samen met Stadjers, inwoners van het Noorden, (oud-)studenten, (oud-)medewerkers, gasten van nationale en internationale collega-instellingen, en vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven gaan we in 2014 het bestaan van dit Groningse DNA vieren!