lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Educatieprogramma scholen

De Rijksuniversiteit Groningen viert feest! Komen jullie ook?

De Rijksuniversiteit Groningen nodigt scholieren uit om tussen 14 april en 27 juni 2014 naar de ‘For Infinity’ expositie over wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de Der Aa-kerk te komen. De expositie biedt scholieren een eigenzinnige en grootse kijk op de betekenis van wetenschap, zowel alfa, bèta als gamma in de afgelopen 400 jaar.

In de historische der Aa-Kerk wordt 400 jaar wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gepresenteerd rondom drie actuele interdisciplinaire wetenschappelijke thema’s: Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. In de expositie gaan de leerlingen op zoek naar de oneindige vragen over ziekte & gezondheid, energie & natuur en mens & samenleving. Welke vragen zijn eigenlijk te beantwoorden en hoe veranderen die antwoorden door de tijden heen?

Om de leerlingen de expositie op een effectieve en activerende manier te laten beleven zijn er educatieve programma’s ontwikkeld. Voor het educatieve programma is er onderscheid gemaakt tussen 3 doelgroepen met verschillende doelen:

Primair onderwijs groep 3 t/m 8

In een interactieve presentatie maken de leerlingen kennis met de geschiedenis van de wetenschap en de ontwikkeling van kennis. Verschillende uitvinders en uitvindingen passeren de revue.
Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes opdrachten uitvoeren door middel van hands-on activiteiten. De verschillende opdrachten sluiten aan bij het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en specifiek op de domeinen ‘Mens en samenleving’ en ‘Tijd’.

Onderbouw

Nieuwsgierigheid stimuleren, verkennen van de onderzoeksgebieden, kennismaken met de universiteit, ontdekken hoe kennis is ontwikkeld, en leerlingen uit de derde klas kunnen ideeën opdoen over de profielkeuze.

Bovenbouw

Bewust worden van samenhang tussen verschillende wetenschapsgebieden, kennismaken met onderzoeksmethodologie en ontwikkeling van kennis, inspiratie opdoen voor eigen (profielwerkstuk)onderzoek of vervolgstudie.  

Alle groepen gaan aan de hand van meerdere activerende opdrachten in kleine groepjes de expositie in. Voor het primair onderwijs is het mogelijk om, in overleg, een programma op maat te maken.
Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is het programma op aanvraag te combineren met een voorlichting over het profielwerkstuk. De leerlingen kunnen dan vervolgens in de tentoonstelling ideeën op doen voor hun PWS onderwerp.

Duur: Maximaal 2 uur
Maximale groepsgrootte: 50 à 60 leerlingen
Kosten: € 40,- per klas (max. 30 leerlingen)
De expositie is open voor scholen op dinsdag t/m vrijdag
Zes tijdblokken: start om 10.00, 12.00 en 14.00 uur

Enthousiast? 

Voor informatie over het educatief programma, mogelijkheden op maat en aanmelding kunt u contact opnemen  met:
PO: Linda Tijsma, aanwezig woensdag en donderdag
VO: Marise Huizenga, aanwezig maandag t/m donderdag