lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Eredoctoraten

Op vrijdag 13 juni reikte de Rijksuniversiteit Groningen ter gelegenheid van haar 400-jarig bestaan tien eredoctoraten uit. Een eredoctoraat wordt uitgereikt aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben verricht op maatschappelijk, wetenschappelijk of politiek gebied. Hieronder vindt u een compilatiefilmpje van de uitreiking van de eredoctoraten. Daaronder vindt u de eredoctoren op rij. Zij hebben ieder een eigen pagina, waarop de bijpassende registratie van de uitreiking en de achtergrondteksten & filmpjes te vinden zijn. Onderaan zijn de opgetekende speeches van Rector Magnificus Prof. dr. Elmer Sterken en Prof. Ronald M. Evans, die sprak namens de eredoctoren, te vinden.

 

Degenen die op 13 juni 2014 een eredoctoraat ontvingen zijn:

 
Professor José Casanova, Georgetown University, USA
(op voordracht van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen)

 
Professor Sir Francis Geoffrey Jacobs, King's College London, UK
(op voordracht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid)

 
Professor Ronald M. Evans, Salk Institute for Biological Studies, USA
(op voordracht van de Faculteit Medische Wetenschappen)

 
Professor Renata Kallosh, Stanford University, USA
(op voordracht van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)

 
Professor Michael Schudson, Columbia Journalism School, USA
(op voordracht van de Faculteit der Letteren)

 
Professor Dani Rodrik, Institute for Advanced Study, Princeton, USA
(op voordracht van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

 
Dr. H.C. Paul Polman, CEO Unilever
(op voordracht van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

 
Professor Robert E. Slavin, School of Education Johns Hopkins University, USA
(op voordracht van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)

 
Professor Christine Korsgaard, Harvard University, USA
(op voordracht van de Faculteit Wijsbegeerte)

 
Professor Andreas Faludi, TU Delft
(op voordracht van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)

 

     

 

 

Geschiedenisfilm over 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen, die ook te zien was tijdens de uitreikingsceremonie van de eredoctoraten.