lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Nog vragen?

De lustrumactie 400 vragen aan de RUG is afgelopen. Maar dat wil niet zeggen dat u geen vragen meer kan stellen aan de universiteit. Lustrum of geen lustrum, de wetenschapswinkels en steunpunten van de universiteit zijn altijd open voor uw vragen!

Voor organisaties, bedrijven en betrokken burgers

Wil u als voetbalclub weten hoe erg het is met verbaal geweld langs de lijnen en wat u daaraan kunt doen?
Vraagt u zich als mantelzorger af hoe u weer meer grip kunt krijgen op uw eigen leven?

Zit u al lang te peinzen over hoe uw bedrijf duurzamer kan produceren?
Of iets heel anders….
Neem dan contact op met de wetenschapswinkels! Ook al kunnen wij niet alle vragen zelf beantwoorden, wij helpen u graag verder bij uw zoektocht: www.rug.nl/wewi

Voor leerlingen en docenten

Wil je meer informatie voor je profielwerkstuk?
Zoekt u naar een interessante activiteit voor uw leerlingen?
Neem dan contact op met de steunpunten!
www.rug.nl/pws

Geïnteresseerd in uitkomsten actie 400 vragen aan de RUG?

U kunt de vragen en antwoorden bekijken op: www.rug400.nl/nl/400-antwoorden
Er zijn ook veel evenementen waarop vragen beantwoord zullen worden. U kunt zich nog aanmelden: www.rug400.nl/nl/agenda/400-dagen-voor-400-vragen