lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Ruim 150.000 bezoekers voor RUG400-festiviteiten

18 juni 2014

De Rijksuniversiteit Groningen kijkt terug op een geslaagde For Infinity-feestmaand, die duurde van 15 mei t/m 15 juni. Een feestmaand voor studenten en medewerkers, Stadjers en Noorderlingen, relaties en bedrijven, nationaal en internationaal. Het RUG400-programma had voor elk wat wils: feestvieren, sport beoefenen, kennis delen, cultuur beleven. De RUG wilde zoveel mogelijk mensen bij het RUG400-programma For Infinity betrekken. Die opzet is geslaagd. De evenementen trokken gezamenlijk ruim 150.000 bezoekers.    

Tot de hoogtepunten behoorden het muziektheaterspektakel Voor Eeuwig, een hilarische film over het Groningse studentenleven en een musical over het leven van Aletta Jacobs. Cultuur en wetenschap kwamen samen in het Gift for Infinity-evenement en De Nacht van Kunst & Wetenschap. Er waren kindercolleges, lezingen en debatten als gevolg van het project ‘400 dagen voor 400 vragen’. Tentoonstellingen in het Universiteitsmuseum, de Der Aa-kerk en het Groninger Museum. Een conferentie met 40 klassieke Europese universiteiten. Tien eredoctoraten. Het grootste studentengala ooit. Een optocht - een maskerade over de RUG en de stad - die werd gemaakt in samenwerking met inwoners van de stad Groningen. Eén roei- en twee loopevenementen. Oud-studenten konden hun hart ophalen tijdens het RUG400-alumniweekend. De feestmaand werd afgesloten met optredens van onder meer BLØF en De Jeugd van Tegenwoordig op de Grote Markt, Vismarkt en het Waagplein.

Feestelijke foto-expositie Sacha de Boer

Sacha de Boer fotograf eerde in opdracht van de RUG het DNA van Groningen. Deze tentoonstelling kreeg de titel ‘Samen 400 jaar!’ De Boer maakte onder meer de campagnebeelden voor een tiental evenementen. De kunstserie die daaruit voortkwam was de gehele lustrummaand zichtbaar in de openbare ruimte van Groningen. Daarnaast bracht De Boer op laagdrempelige wijze de Noordelijke en maatschappelijke thema’s gezond ouder worden, energie en duurzame samenleving in beeld, eenvoudiger verwoord in de slogans ‘400 jaar vitaal’, ‘400 jaar energiek’ en ‘400 jaar evenwicht’. De foto’s zijn afgedrukt op banieren die de binnenstad feestelijk sierden.

400 vragen

De verbinding met de samenleving kwam verder tot stand door iedereen de gelegenheid te geven vragen in te dienen bij de RUG. Deze vragen waren het startpunt voor diverse evenementen, debatten en lezingen in Groningen, Friesland en Drenthe, waarbij vele wetenschappers betrokken waren. De vragen leidden tot drie onderzoeksvoorstellen voor de Gift for Infinity, het cadeau voor de toekomst waar het publiek aan kon bijdragen. Voor het winnende onderzoeksvoorstel ‘Actief Oud is Goud’ is tot nu toe €150.000,- binnengekomen.

Duurzame opzet en samenwerking

Bij de opzet van de evenementen is gestreefd naar verbindingen met de omgeving en de noordelijke kracht. De Bommen Bootrace, de roeiwedstrijd tussen Groningen en Münster, voegt een nieuwe traditie toe aan het bestaande volksfeest Bommen Berend. De roeiwedstrijd tussen Groningen en Münster brengt een nieuwe traditie verbonden aan het bestaande volksfeest Bommen Berend. De organisatie van het evenement is ingebed in de bloeiende Groningse roeiverenigingen, zodat de race kan blijven voortbestaan. De ooit al succesvolle Lauwersloop is opnieuw georganiseerd, en op zo’n manier dat het evenement voor de komende jaren financieel en organisatorisch is geborgd.

Voor Eeuwig

Ruim twee jaar geleden is een denktank opgericht met vertegenwoordigers van culturele instellingen, de gemeente, de provincie, de noordelijke media en de RUG om te komen tot een evenement voor het grote publiek. Hieruit is het openlucht muziektheaterspektakel Voor Eeuwig op de Zernike Campus Groningen ontstaan. Deze voorstelling werd samen met het Noord Nederlands Toneel geproduceerd.

Het contact tussen studenten en Stadjers staat centraal in het ‘community-art project’ Parade. Dit project leidde tot een optocht, waarbij studenten en Stadjers onder leiding van een kunstenaar gezamenlijk gerealiseerde kunstwerken presenteerden. Net als de serenade voor Koning Willem-Alexander tijdens de openingsceremonie, is het Parade-project een afgeleide van de traditionele maskerade in een hedendaags jasje.

Noordelijke partners

RUG400 is tot stand gekomen in samenwerking met en dankzij de steun van vele noordelijke partners. Onze grote dank gaat uit naar de hoofdsponsors Freia, Het Fonds, Stichting Nicolaas Muleriusfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Gasunie, GasTerra, Stichting J.B. Scholtenfonds en Menzis. We hebben de krachten gebundeld en samen RUG400 laten slagen!

Meer informatie

Bezoekersaantallen per evenement

Zie ook ondestaande video gemaakt door My Facilities:

 

 

 

Foto: Niels de Vries