lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar!

 

In 2014 bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar! Dat moet uiteraard gevierd worden. Een maand lang, van 15 mei t/m 15 juni, wordt Groningen ondergedompeld in een feestelijk programma rondom het RUG400-thema For Infinity (4∞). Er wordt feest gevierd, gesport, kennis en cultuur gedeeld met stadjers, inwoners van het noorden, (oud-)studenten, (oud-)medewerkers, (internationale) collega-instellingen, overheden, bedrijven en een ieder die de RUG een warm hart toedraagt .

Lustrumvieringen

Een viering van het lustrum van de universiteit vindt eigenlijk voor het eerst plaats in 1814 bij het 200-jarig bestaan. Studenten laten zich hierbij niet onbetuigd. Zij organiseren een maskerade door het centrum van Groningen, die grote publieke belangstelling trekt. Een traditie is geboren, want bij volgende lustra in de 19de eeuw worden eveneens maskerades gehouden. Deze optochten zijn het hoogtepunt van iedere lustrumviering.

Eind 19de eeuw raakt de maskerade op z’n retour. Door de steeds grootsere opzet worden ze te duur. Bovendien vindt men deze vorm van viering niet meer in de tijd passen. In navolging van andere universiteiten komt in de plaats van de studentenmaskerade een openluchtspel.

Na 1945 kregen de lustrumvieringen een ander karakter. Er komt een breed feestprogramma, dat erop gericht is de universiteit meer bekendheid te geven en de inwoners van stad en regio te betrekken. Zo zijn bij de laatste lustra altijd grote slotfeesten georganiseerd, die voor iedereen open stonden.

Ook in 2014 zijn de lustrumfestiviteiten op een breed publiek gericht. Bezoekers zullen verrast worden met tal van activiteiten. Dan zal ook de aloude traditie van de studentenmaskerade terugkeren, maar dan wel in een moderne versie.