lustrumfeest
  • Nederlands
  • English

Thema For Infinity

 

De Rijksuniversiteit Groningen is een universiteit die al vier eeuwen bestaat en nog heel veel eeuwen meer wil blijven groeien en bloeien. Die met haar onderwijs, onderzoek en andere bijdragen aan de maatschappij wil werken aan een duurzame en evenwichtige wereld. Geen wonder dat de keuze voor het lustrumthema is gevallen op 4 ∞ . De combinatie van het cijfer 4 en het wiskundige symbool voor oneindigheid ∞ ziet eruit als 400 en klinkt in het Engels als ‘For Infinity’. En dat is precies wat de Rijksuniversiteit Groningen wil uitstralen: we willen er altijd zijn (‘for infinity’), maar ook werken voor en aan de toekomst (‘for infinity’).

De zienswijze van de RUG op 'For Infinity'

‘For Infinity’ past bij de ambitie van de Rijksuniversiteit Groningen om kennis en begrip te genereren voor ons nageslacht. In de maatschappij ligt de meeste nadruk vaak op actuele zaken en snelle oplossingen. Daarentegen wil de RUG tegenwicht bieden door het creëren en verbreiden van wetenschappelijke kennis en begrip met waarde en nut op de langere termijn. Dit thema staat niet alleen in een 400-jarige traditie van deze universiteit, maar verwijst juist ook naar haar ambitie. Dit komt tot uiting in alle vakgebieden die de universiteit heeft. Maar het geldt in het bijzonder in drie speerpunten van het onderzoek , die bijdragen aan duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen: duurzame maatschappij, energie en gezond ouder worden.

 


Lustrumvignet: Frank van der Veen, Composita.nl